Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Cập nhật biểu mẫu mới của Thông tư 77/2017/BTC
Ngày cập nhật 12/10/2017

Danh mục các biểu mẫu mới được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.084.257
Truy câp hiện tại 190
Chung nhan Tin Nhiem Mang