Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Công bố dự toán ngân sách năm 2019. Đơn vị sử dụng ngân sách: Văn phòng Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/01/2019

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2018 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

 

Văn phòng Sở Tài chính Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 (nguồn ngân sách địa phương, loại dự toán giao đầu năm)

(Chi tiết đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.084.257
Truy câp hiện tại 183
Chung nhan Tin Nhiem Mang