Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Dự án TABMIS được thực hiện trong 4 giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010
Ngày cập nhật 03/03/2008

Thời gian thực hiện các giai đoạn được mô tả theo hình dưới đây:

Mô tả các hoạt động chính diễn ra trong từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn

Mô tả hoạt động

Phân tích

Tập trung vào việc thiết kế/xác định môi trường nghiệp vụ mục tiêu, thiết lập chiến lược kỹ thuật và các chiến lược giao diện tiềm năng. Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm:

 • Phân tích các quy trình nghiệp vụ và lên chi tiết những yêu cầu về nghiệp vụ tương lai.
 • Xác định những yêu cầu cho hệ thống – các báo cáo, giao diện, chuyển đổi, và mở rộng (RICE)
 • Thiết lập môi trường phát triển.
 • Xác định các bên liên quan, xây dựng kế hoạch truyền thông và kế hoạch quản lý các bên liên quan.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo TABMIS.

Thiết kế/Xây dựng

Mục tiêu của giai đoạn này là chuyển những yêu cầu về nghiệp vụ đã được xác định trong giai đoạn Phân tích thành một hệ thống sản xuất vận hành hiệu quả và được phê duyệt. Các hoạt động chính trong giai đoạn này gồm:

 • Thiết kế, xây dựng, và kiểm thử giải pháp nghiệp vụ mục tiêu.
 • Xây dựng tất cả các báo cáo, giao diện, chuyển đổi, và mở rộng (RICE) theo yêu cầu.
 • Thiết lập môi trường Đào tạo và Kiểm thử.
 • Tiến hành các hoạt động truyền thông
 • Xác định các tác động khi triển khai TABMIS và xác định các hoạt động cần thiết để chuyển sang môi trường mới - TABMIS.
 • Xây dựng nguyên mẫu cho các tài liệu đào tạo trên máy tính

Tích hợp

Đảm bảo hệ thống hoàn thiện, ổn định, và sẵn sàng cho việc chuyển sang sản xuất. Giai đoạn này bao gồm việc giải quyết tất cả các vấn đề quan trọng, kiểm thử, đào tạo người sử dụng cuối, quản lý hệ thống, và các hoạt động chuyển giao. Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm:

 • Tiến hành kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) để kiểm thử tất cả các giao dịch, quy trình nghiệp vụ, các hệ thống và các giao diện được tích hợp và hoạt động như mong đợi.
 • Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) để khẳng định lại và làm chủ được hệ thống TABMIS.
 • Thiết lập môi trường sản xuất.
 • Xây dựng các kế hoạch chuyển sang sử dụng hệ thống mới.
 • Thiết lập nhóm trợ giúp
 • Thiết lập các trung tâm đào tạo cho TABMIS.
 • Thực hiện chương trình đào tạo cho giảng viên.

Triển khai

Giai đoạn triển khai được chia làm hai giai đoạn nhỏ là giai đoạn triển khai cho các đơn vị thí điểm và giai đoạn triển khai rộng. Trong giai đoạn này môi trường trước sản xuất sẽ được chuyển sang môi trường sản xuất. Sự chuyển đổi còn bao gồm thiết lập nhóm hỗ trợ. Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm:

 • Thực hiện các hoạt động chuyển giao
 • Phân tích các điểm sẵn sàng vận hành.
 • Triển khai công tác đào tạo cho người sử dụng cuối.
 • Triển khai TABMIS tại các điểm vận hành thử
 • Triển khai rộng TABMIS ra các điểm còn lại
 • Hỗ trợ các hoạt động vận hành đang diễn ra
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.408
Truy câp hiện tại 204