Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
TABMIS và những quả ngọt đầu mùa!
Ngày cập nhật 16/04/2012

Sau 2 năm triển khai TABMIS theo Quyết định 2538/QĐ-BTC ngày 16/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đến nay hệ thống đã triển khai được 11 đợt tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trung ương, các vụ thuộc Bộ Tài chính, 46/63 tỉnh, thành phố và 15/40 bộ và đặc biệt đã hoàn thành triển khai tại thành phố Hà Nội - một địa bàn có số lượng đơn vị giao dịch, quy mô, khối lượng hoạt động lớn nhất cả nước.

 

Thực hiện TABMIS đòi hỏi phải cải cách cơ chế quản lý tài chính công đặc biệt là các cơ chế quản lý tài chính - ngân sách, nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng hội nhập về quản lý tài chính công theo mục tiêu đề ra.

Cho đến nay, việc cải cách cơ chế, chính sách đã thu được những kết quả sau: cải cách về cơ chế quản lý ngân sách nhà nước (NSNN); cải cách quản lý vay nợ; chế độ kế toán nhà nước; quản lý ngân quỹ và thực hiện tài khoản thanh toán tập trung của KBNN (TSA). Cải cách công tác quản lý ngân quỹ là lĩnh vực tương đối phức tạp, có liên quan đến các đơn vị, tổ chức ngoài ngành Tài chính, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương.

Hiện nay, Bộ Tài chính (KBNN) đã dự thảo Nghị định quản lý ngân quỹ, trong đó hướng dẫn việc thiết lập tài khoản thanh toán tập trung của KBNN và thực hiện chức năng dự báo luồng tiền. Các quy trình thanh toán liên ngân hàng và song phương hiện nay cũng đang nghiên cứu, thí điểm, chuẩn bị triển khai mở rộng.

Tính đến năm 2011, sau hơn 2 năm triển khai đến nay hệ thống TABMIS đang được vận hành ổn định tại 1.025 điểm trên toàn quốc. Đặc biệt trong năm 2011 đã triển khai, vận hành thành công hệ thống TABMIS tại thành phố Hà Nội, địa phương có quy mô, khối lượng giao dịch, số lượng chứng từ lớn nhất trong số các tỉnh đã triển khai TABMIS, yêu cầu quản lý thu, chi ngân sách nhà nước có nhiều đặc thù.

Thành công triển khai dự án TABMIS tại Hà Nội đã đánh dấu và khẳng định sự thành công của việc triển khai dự án TABMIS đối với các địa phương còn lại sẽ triển khai trong năm 2012. Sở Tài chính Hà Nội và KBNN Hà Nội đã vận hành hệ thống TABMIS phục vụ chính thức cho giao dịch hàng ngày từ 01/3/2012.

Năm 2011, dự án TABMIS đã triển khai tới 15 bộ, ngành trung ương, trong đó có Bộ Tài chính với các tổng cục trực thuộc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, KBNN, Tổng cục Dự trữ) để thực hiện phân bổ dự toán ngân sách trung ương vào TABMIS. Dự toán của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Tài nguyên - Môi trường đã được đồng bộ thành công xuống KBNN địa phương.

Đến nay, các đơn vị đều đã sử dụng TABMIS là hệ thống chính, phục vụ giao dịch hàng ngày cho khách hàng và khai thác thông tin, số liệu báo cáo phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành của các cấp lãnh đạo, không còn thực hiện song song chương trình KTKB.

Với kết quả triển khai của TABMIS tại 46 địa phương, có thể khẳng định tính khả thi của hệ thống TABMIS trong điều kiện vận hành theo cơ chế đặc thù của Việt Nam, cũng như các hiệu quả tích cực mà dự án đạt được.

Có thể nói, TABMIS đã hỗ trợ rất lớn đối với quá trình cải cách quản lý tài chính công như việc thống nhất các cơ chế và quy trình ngân sách; thống nhất trong quản lý phân cấp thu và chi NSNN, xác định rõ nội dung thu, chi của NSNN; tập trung thông tin thu, chi ngân sách các cấp một cách đồng bộ, tức thời; phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các cơ quan trong chấp hành ngân sách…

Ngoài ra, hệ thống TABMIS còn góp phần thúc đẩy, hỗ trợ quá trình triển khai các cơ chế, chính sách và quy trình quản lý tài chính công khác như: hỗ trợ đặt nền móng để xây dựng mô hình Tổng kế toán nhà nước, thực hiện tài khoản kho bạc duy nhất, cải cách quản lý và theo dõi các khoản vay nợ…

Đây là những kết quả cải cách mạnh mẽ đề ra trong dự án cải cách quản lý tài chính mà trung tâm là dự án TABMIS. Các thông tin được ghi nhận trong hệ thống TABMIS là nguồn thông tin phong phú để phục vụ công tác quản lý và điều hành ngân sách.

Theo www.taichinhdientu.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.268
Truy câp hiện tại 195