Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bản tin TABMIS số 2 (tháng 9-10/2007)
Ngày cập nhật 03/03/2008

Các nội dung chính trong số này:

1.  Thành lập mạng lưới truyền thông TABMIS
2.  COA mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công
3.  Hiểu biết về TABMIS – môđun Cam kết quỹ
4.  Cập nhật tiến độ dự án TABMIS
5.  Các sự kiện sắp tới

Xem chi tiết file đính kèm

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.591
Truy câp hiện tại 818
Chung nhan Tin Nhiem Mang