Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bản tin điện tử TABMIS ấn bản số 7 (tháng 7 - 8/2008)
Ngày cập nhật 23/09/2008

Kiểm thử chấp thuận của người sử dụng – Kể từ bản tin TABMIS số đầu tiên, chúng ta đã đề cập tới rất nhiều các vấn đề cơ bản của  đề án. Nhịp độ làm việc tại Ban triển khai TABMIS vẫn đang duy trì  mức cao. Các thành viên của đội dự án, các kiểm thử viên TABMIS, cán bộ quản trị IT cũng như các cán bộ khác đang tham gia vào nhiều hoạt động triển khai đồng thời của  dự án.

Độ dự án đã hoàn thành toàn bộ việc kiểm tra chức năng cũng như cài đặt  chủ môi trường Sản xuất  nhằm chuẩn bị cho Kiểm thử Chấp thuận người sử dụng (UAT). Kiểm thử chấp thuận người sử dụng là giai đoạn rất quan trọng của dự án TABMIS. Cán bộ Kiểm thử phía Bộ Tài chính sẽ được lựa chọn từ nhiều đơn vị khác nhau của Bộ Tài chính ở cấp trung ương và KBNN tại các điểm triển khai thí điểm. Các cán bộ này sẽ kiểm duyệt triển khai hệ thống TABMIS để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động theo đúng yêu cầu đặt ra của đặc tả thiết kế. Các bộ kiểm thử đã được tham gia khóa Đào tạo Tiền chấp thuận Người sử dụng (Pre-UAT Training) kéo dài trong 3 tuần cũng như được trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện UAT. Nêu UAT của TABMIS được thực hiện thành công, chúng ta sẽ có được một hệ thống tương đối mạnh để đưa vào triển khai rộng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể những cán bộ đã cùng tham gia, những người đã làm việc tích cực nhằm hỗ trợ và quản lý tốt cho dự án  trong suốt thời gian qua.

Chi tiết về bản tin này, mời các bạn đọc ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.277
Truy câp hiện tại 194