Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bản tin TABMIS số 5 (tháng 3-4/2008)
Ngày cập nhật 16/06/2008

Các nội dung chính trong số này:

1.  Kiểm thử Tích hợp Hệ thống đang được tiến hành
2.  Chuẩn bị kiểm thử
cho Tịch hợp hệ thống Người sử dụng TABMIS (UAT) - Phương pháp đào tạo cho UAT
3.  Hiểu biêt về TABMIS: Tổng quan về Phân hệ Quản lý Ngân Quỹ
4.  Cập nhật tiến độ dự án TABMIS
5.  Các sự kiện sắp tới

Xem chi tiết file đính kèm

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.409
Truy câp hiện tại 204