Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bộ Tài chính: Tổ chức hội nghị sơ kết triển khai TABMIS đến năm 2011 và kế hoạch năm 2012
Ngày cập nhật 12/04/2012

Ngày 9/4/2012 tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị sơ kết triển khai TABMIS đến năm 2011 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012. Đại diện Lãnh đạo các Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các đơn vị trực tiếp triển khai chương trình TABMIS đã tham dự Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương - KBNN

 Theo báo cáo, qua hơn 2 năm triển khai, đến nay dự án TABMIS đã được triển khai tại 46 tỉnh, thành phố và 15 Bộ tại trung ương, triển khai tại hơn 1.000 điểm và với gần 11.000 người sử dụng trên toàn quốc; trong đó, đặc biệt đã triển khai được trên địa bàn thành phố Hà Nội, là địa bàn có những đặc thù về cơ chế quản lý tài chính – ngân sách, số lượng đơn vị triển khai và quy mô giao dịch thu - chi ngân sách, hạ tầng kỹ thuật có những khác biệt nhất định. Theo đó, việc triển khai TABMIS vừa thúc đẩy, vừa tạo điều kiện cho tiến trình cải cách cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ theo hướng công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng hội nhập về quản lý tài chính công của Việt Nam theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế như: Về cơ chế quản lý NSNN, TABMIS đã gắn kết và thống nhất các khâu của quy trình quản lý NSNN, từ khâu phân bổ, thực hiện, hạch toán, báo cáo và cho đến khâu quyết toán NSNN; thúc đẩy thống nhất cơ chế quản lý NSNN, nội dung và bản chất của các khoản thu – chi NSNN; góp phần phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các cơ quan (cơ quan tài chính, các Bộ, ngành chủ quản, KBNN và các đơn vị chi tiêu) trong việc chấp hành NSNN,... ; Về hệ thống kế toán nhà nước, với việc ban hành và triển khai chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS với kế toán đồ (COA) đa chiều; cơ chế kiểm soát cam kết chi qua KBNN,… đã từng bước xây dựng hệ thống kế toán nhà nước dựa trên cơ sở kế toán tiền mặt điều chỉnh, tạo tiền đề để hình thành mô hình hệ thống kế toán nhà nước trong giai đoạn 2016 – 2020; đồng thời, với hệ thống 78 báo cáo chuẩn khả dụng, 27 báo cáo tùy chỉnh và dự kiến sẽ bổ sung thêm 12 báo cáo tùy chỉnh trong thời gian tới đã cơ bản cung cấp được đầy đủ các thông tin, báo cáo phục vụ cho việc quản lý, điều hành ngân sách của các cấp chính quyền trung ương và địa phương; Về quản lý ngân quỹ và quản lý nợ: TABMIS đã hỗ trợ thực hiện kế toán vay nợ một cách toàn diện, kịp thời và phản ánh trên tài khoản vay nợ toàn bộ các khoản nợ vào hệ thống kế toán nhà nước. TABMIS cũng đã thúc đẩy việc xây dựng và triển khai hệ thống thanh toán điện tử theo mô hình tập trung giữa KBNN với hệ thống ngân hàng, tạo tiền đề hình thành nên hệ thống tài khoản thanh toán tập trung của KBNN (TSA); đồng thời, với việc triển khai và vận hành chức năng về dự báo luồng tiền trong thời gian tới, thì TABMIS cũng sẽ hỗ trợ cho công tác cải cách quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả như mục tiêu cải cách tài chính công đã đặt ra; TABMIS đã hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý của các đơn vị tham gia vào hệ thống, cụ thể: cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác về tình hình thu, chi và tồn quỹ ngân sách, đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý điều hành của các cấp chính quyền; hỗ trợ các Bộ, ngành trong việc phân bổ ngân sách, quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn ngân sách được phân bổ; hỗ trợ cơ quan tài chính trong việc trực tiếp khai thác báo cáo và giám sát tình sử dụng NSNN trên hệ thống; hỗ trợ KBNN trong khai thác và cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện NSNN.
 
Đồng thời việc triển khai dự án TABMIS, ngành Tài chính đã thực hiện được một bước đổi mới, nâng cấp về trang thiết bị máy móc, chương trình phần mềm, hệ thống an toàn bảo mật và hạ tầng truyền thông tại tất cả các cơ quan Tài chính, KBNN, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu về tài chính – ngân sách được quản lý theo mô hình tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, việc triển khai và vận hành TABMIS đã đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải đẩy nhanh quá trình nâng cấp và tăng cường trao đổi dữ liệu thông tin giữa hệ thống TABMIS với những hệ thống thuộc các dự án hiện đại hóa khác trong ngành tài chính như: dự án hiện đại hóa thu NSNN, dự án hiện đại hóa hệ thống thanh toán KBNN, quản lý nợ, danh mục dùng chung ngành tài chính,…. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống thông tin tài chính tích hợp trong tương lai với TABMIS là hệ thống lõi.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hương - KBNN

 

TABMIS được xây dựng dựa trên phần mềm chuẩn theo thông lệ chung của thế giới; đồng thời, có những tùy chỉnh phù hợp với các đặc thù của Việt Nam. Trong qua trình triển khai, TABMIS cũng đã thường xuyên được cập nhật, hiệu chỉnh cả phần cứng, phần mềm; đồng thời, quy trình khai thác, sử dụng, vận hành TABMIS đã được chuẩn hóa và phân định một cách cụ thể, rõ ràng. Qua đó, đã từng bước đảm bảo được tính ổn định và nâng cao hiệu năng của hệ thống; đồng thời, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vận hành và khai thác thông tin, báo cáo của các đơn vị đã và sẽ triển khai TABMIS.
 Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã đánh giá đầy đủ những khó khăn trong việc triển khai hệ thống TABMIS thời gian qua, để từ đó tìm các giải pháp khắc phục một cách đồng bộ như: đổi mới cơ chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp theo hướng thống nhất và hạn chế những quy định mang tính đặc thù theo từng địa phương; nguồn nhân lực phải được đào tạo, đào tạo lại để có được một đội ngũ cán bộ có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cải cách và hiện đại hóa; đổi mới tư duy và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị, chuyển từ phương pháp làm việc thủ công, phân tán sang làm việc bằng máy tính theo hệ thống tập trung; đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tất cả các đơn vị tham gia từ trung ương đến địa phương,…
 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực cố gắng của hệ thống ngành Tài chính, nhà thầu, sự quan tâm ủng hộ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án của lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương…
Thứ trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2012 dự án sẽ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đã đề ra, đó là tiếp tục việc triển khai TABMIS diện rộng trên phạm vi cả nước, bao gồm: triển khai tại 17 tỉnh, thành phố còn lại; 22 Bộ ngành và 3 Sở chuyên môn tại Hà Nội; mở rộng triển khai phân hệ phân bổ ngân sách đến 300 đơn vị dự toán cấp I và cấp II thuộc NSTW; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc triển khai hiệu quả ở hai địa phương lớn là TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Để thực hiện hiệu quả dự án TAMIS cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ; cơ chế phân công, phối hợp giữa các đơn vị liên quan, đảm bảo quá trình triển khai, vận hành và khai thác hệ thống được ổn định và thông suốt.; xác định và triển khai các công việc về hỗ trợ và vận hành hệ thống trong và sau triển khai; tiếp nhận và quản trị vận hành hệ thống .
Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tốt dự án; các đơn vị, cơ quan trong ngành tài chính tiếp tục triển khai dự án với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổ chức tuyên truyền đầy đủ về dự án; các nhà thầu tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính để hoàn thành tốt kế hoạch triển khai diện rộng trong thời gian tới đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người sử dụng.
Ghi nhận những kết quả, thành tích sự nỗ lực cố gắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai TABMIS trong thời gian qua.
  PV - Theo mof.gov.vn

 

 


Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.289
Truy câp hiện tại 192