Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Triển khai dự án TABMIS tại Hà Nội vào cuối tháng 8/2011
Ngày cập nhật 15/08/2011

Sáng 2/8, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Truyền thông nhằm giới thiệu hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đến các đơn vị liên quan thuộc thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt đã tham dự hội nghị.

Dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) được triển khai với mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý NSNN từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm ngân sách của Bộ Tài chính; nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công; hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách; đảm bảo an ninh tài chính trong quá trình phát triển và hội nhập quốc gia.

Mặc dù, Bộ Tài chính triển khai hệ thống TABMIS với quy mô lớn, phạm vi rộng với tính phức tạp cao và có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong giai đoạn vừa qua việc triển khai dự án tại các địa phương cho thấy, dự án đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình triển khai dự án; sự chuẩn bị kỹ về phương án triển khai cũng như sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và đồng bộ của các đơn vị có liên quan… nên đến nay, dự án đã triển khai được tại 45 tỉnh, thành phố và 15 Bộ tại trung ương, cơ bản đã đạt được các mục tiêu và yêu cầu ban đầu đề ra. TABMIS đã bước đầu cung cấp được hệ thống các báo cáo phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành của cơ quan tài chính và chính quyền các cấp; đồng thời, cán bộ cơ quan tài chính và kho bạc đã cơ bản sử dụng và vận hành thành thạo hệ thống TABMIS cho các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của mình.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với nhà thầu tiếp tục xử lý khắc phục các vấn đề tồn tại, hoàn thiện hệ thống để tiếp tục triển khai trong phạm vi cả nước theo kế hoạch đề ra. Theo đó, TP Hà Nội là một địa phương có quy mô lớn đã được Bộ Tài chính quyết định chọn để triển khai vào cuối tháng 8/2011. Việc triển khai dự án TABMIS tại địa bàn Hà Nội có nhiều đặc thù như: Hà Nội là Thủ đô của cả nước, cơ chế quản lý tài chính - ngân sách của Hà Nội có những đặc thù riêng; số lượng đơn vị triển khai cũng như quy mô giao dịch thu, chi ngân sách gấp nhiều lần so với các địa phương khác; hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các chương trình phần mềm về kế toán kho bạc và chương trình thu NSNN của KBNN Hà Nội và các đơn vị có liên quan có những khác biệt nhất định so với các đơn vị đã triển khai TABMIS…

Tại hội nghị, để việc triển khai dự án TABMIS trên địa bàn Hà Nội được thành công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh đề nghị UBND TP Hà Nội cần quan tâm theo dõi, chỉ đạo để cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng phương án triển khai một cách chi tiết, cụ thể theo hướng dẫn của Ban triển khai TABMIS - Bộ Tài chính. Chỉ đạo sát sao đối với các sở, ban, ngành, các địa phương thuộc thành phố ủng hộ và phối hợp với các đơn vị trực tiếp triển khai TABMIS trong suốt quá trình triển khai dự án tại địa bàn, cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai thành công, đúng kế hoạch đề ra. Đối với các cơ quan trong ngành tài chính trên địa bàn Thủ đô, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đề nghị cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin để các ngành, các cấp hiểu rõ và ủng hộ khi triển khai TABMIS, đặc biệt là khi áp dụng một số cơ chế quản lý mới; đồng thời, tổ chức thông tin và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và nội dụng của việc triển khai dự án TABMIS.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng cho rằng: Dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS ) là cấu phần quan trọng của Dự án “Cải cách quản lý tài chính công”. Việc triển khai thành công hệ thống TABMIS tại TP Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô giai đoạn 2011-2015 và các năm sau. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính và KBNN Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo TABMIS Trung ương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thành công hệ thống TABMIS tại thành phố Hà Nội, trong đó cần tập trung: tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức tin học và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc ngành tài chính nhằm chuẩn bị đáp ứng đủ nguồn nhân lực để vận hành TABMIS; tổ chức quán triệt sâu rộng cho cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Sở Tài chính, Kho bạc thành phố và cơ quan tài chính cấp quận, huyện tham gia đầy đủ, tích cực các khóa đào tạo và sẵn sàng tiếp nhận, vận hành hệ thống TABMIS; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các cơ chế chính sách đặc thù và kịp thời tham mưu cho UBND TP điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù của TP đảm bảo phù hợp với định hướng cải cách của Bộ Tài chính và áp dụng cho hệ thống TABMIS.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành TP, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng đề nghị cần tiếp tục quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai dự án TABMIS, tiếp tục quan tâm chỉ đạo và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 và các năm tiếp theo, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu dự án đã đề ra.

(Theo Portal Hà Nội)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.272
Truy câp hiện tại 193