Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Mua bổ sung phần mềm Oracle phục vụ TABMIS
Ngày cập nhật 11/06/2010

Ban Quản lý dự án cải cách quản lý tài chính công (Bộ Tài chính) cho biết: Theo hợp đồng TABMIS ký giữa Bộ Tài chính và IBM, Bộ Tài chính đã mua 5.100 giấy phép sử dụng phần mềm Oracle. Đến nay, số giấy phép này không đủ triển khai tiếp hệ thống TABMIS trên toàn quốc. Chính vì vậy, đơn vị này đang trình Bộ Tài chính cho phép mua bổ sung phần mềm Oracle.

Lý giải cho đề nghị mua bổ sung phần mềm Oracle, Ban Quản lý dự án cải cách quản lý tài chính công cho hay: Theo tiến độ triển khai trên diện rộng TABMIS đến nay (hết đợt triển khai thứ 4 - gồm 16 tỉnh), số lượng người sử dụng TABMIS đã lên tới 3.798 người. Như vậy, số lượng giấy phép còn lại chỉ đủ cho 2 đợt triển khai tới.

Theo tính toán của Ban triển khai TABMIS, khi TABMIS triển khai đầy đủ đến 63 tỉnh, thành phố, KBNN trung ương, các đơn vị trong Bộ Tài chính, các bộ chủ quản và các ngành trọng điểm, số lượng người sử dụng sẽ là 15.041 người và như vậy số giấy phép tương ứng là 15.041, tăng thêm 9.941 giấy phép so với hợp đồng đã ký. Như vậy, việc mua bổ sung thêm giấy phép sử dụng phần mềm Oracle cho triển khai TABMIS rất cần thiết.

Ban Quản lý dự án cải cách quản lý tài chính công cho biết thêm: Bên cạnh nhu cầu bổ sung thêm giấy phép sử dụng phần mềm Oracle cho người sử dụng TABMIS, hiện tại, Bộ Tài chính đang triển khai chương trình quản lý tài chính nội bộ cũng sử dụng phần mềm Oracle Financial phục vụ công tác quản lý tài chính nội bộ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Dự kiến số lượng người sử dụng phần mềm này trong toàn bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính là 4.163 người.

Tháng 5/2010, Công ty Oracle đã trao đổi với Ban triển khai TABMIS và Ban Quản lý dự án cải cách quản lý tài chính công về các chính sách cấp phép sử dụng phần mềm ứng dụng của Oracle. Phía Oracle đã đưa ra 3 cách tính cho việc mua giấy phép sử dụng phần mềm có thể áp dụng với Bộ Tài chính. 

Cách 1: Bản quyền tính theo số người sử dụng ứng dụng và theo từng modul.

Cách 2: Bản quyền tính theo người sử dụng ứng dụng theo nhóm modul. Cách này cho phép mua giấy phép sử dụng theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 modul.

Cách 3: Bản quyền tính theo doanh nghiệp. Cách tính này cho phép bên mua sử dụng phần mềm với số lượng người không hạn chế, phù hợp và hiệu quả khi số lượng người dùng hơn 10.000 người.

(Theo taichinhdientu.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.361
Truy câp hiện tại 205