Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bản tin TABMIS số 1 (tháng 6-7/2007)
Ngày cập nhật 03/03/2008

Các nội dung của bản tin số 1:

1.  Giới thiệu về TABMIS
2.  Lịch trình triển khai TABMIS
3.  Tổng quan về giải pháp tương lai TABMIS
4.  Cập nhật tiến độ dự án TABMIS
5.  Các sự kiện sắp tới
6.  Mạng lưới truyền thông TABMIS
7.  Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Xem chi tiết file đính kèm

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.693
Truy câp hiện tại 819
Chung nhan Tin Nhiem Mang