Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bản tin TABMIS số 3 (tháng 11-12/2007)
Ngày cập nhật 03/03/2008

Các nội dung chính trong số này:

1.  Hội thảo Quy trình nghiệp vụ tương lai áp dụng cho hệ thống TABMIS
2.  Phương pháp đào tạo các dự án TABMIS: Người sử dụng TABMIS sẽ được đào tạo như thế nào?
3.  Hiểu biêt về TABMIS: Tổng quan về môdun Phân bổ Ngân sách
4.  Cập nhật tiến độ dự án TABMIS
5.  Các sự kiện sắp tới

Xem chi tiết file đính kèm

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.878.537
Truy câp hiện tại 904
Chung nhan Tin Nhiem Mang