Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bản tin TABMIS số 4 (tháng 1-2/2008)
Ngày cập nhật 03/03/2008

Các nội dung chính trong số này:

1.  TABMIS Road-show – Đưa TABMIS tới gần mọi người
2.  Công việc kiểm thử trong dự án TABMIS
3.  Tong quan về phân hệ Quản lý chi
4.  Cập nhật tiến độ dự án TABMIS
5.  Các sự kiện sắp tới

Xem chi tiết file đính kèm

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.878.537
Truy câp hiện tại 974
Chung nhan Tin Nhiem Mang