Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Tin tức - Sự kiện >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó...
Chiều 21-6, sau 1 tháng làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhân dân,...
Trong ngày làm việc thứ 16 kỳ họp thứ 5 (ngày 7/6), các đại biểu Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống...
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao...
Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) có hiệu lực từ 1/7/2013 là công cụ quan trọng nhằm duy trì trật...
Ngày 16/4/2013 tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lấy ý các chuyên gia kinh...
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản...
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30- 8- 2011 của Chính phủ về tín...
Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP (Nghị định 25) về phí BVMT đối với nước thải. Nghị...
 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011 của Văn phòng Chính phủ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.027.015
Truy câp hiện tại 836
Chung nhan Tin Nhiem Mang