Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Tin tức - Sự kiện >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó...
Chiều 21-6, sau 1 tháng làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhân dân,...
Trong ngày làm việc thứ 16 kỳ họp thứ 5 (ngày 7/6), các đại biểu Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm, chống...
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao...
Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) có hiệu lực từ 1/7/2013 là công cụ quan trọng nhằm duy trì trật...
Ngày 16/4/2013 tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lấy ý các chuyên gia kinh...
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản...
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30- 8- 2011 của Chính phủ về tín...
Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP (Nghị định 25) về phí BVMT đối với nước thải. Nghị...
 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011 của Văn phòng Chính phủ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.369
Truy câp hiện tại 200