Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hoạt động cơ quan đoàn thể >> Công đoàn Sở Tài chính
Thực hiện Kế hoạch số 67-HD/ĐUK, ngày 06/11/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại...
Kế hoạch thực hiện công tác An ninh- Quốc phòng- Dân quân tự vệ năm 2014 Ban CHQS Sở Tài chính Thừa Thiên...
Quy chế này quy định nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; đối tượng thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn các...
 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN...
 Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng...
  Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2013), 82 năm ngày...
 Năm 2012 tình hình kinh tế cả nước nói chung và Tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó...
 Cung chúc tân Xuân, vạn sự như ý
 Đại hội Công đoàn Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2015 được tiến hành trước 12 tháng vào thời...
 Được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở và Ban chấp hành công đoàn Sở Tài chính, Ban Nữ công tổ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.311.767
Truy câp hiện tại 165
Chung nhan Tin Nhiem Mang