Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013
Ngày cập nhật 03/12/2013

 Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 12/11/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 22/11/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.798.948
Truy câp hiện tại 8