Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Góp ý dự án Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi
Ngày cập nhật 17/04/2015

LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;       

Quốc hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 188