Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Góp ý dự thảo luật kiểm toán nhà nước
Ngày cập nhật 17/04/2015

" Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về Dự án Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Tại phiên họp thứ 33, ngày 22/12/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về Dự án Luật này và chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (Cơ quan thẩm tra) phối hợp với Cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện một bước Dự thảo luật Kiểm toán nhà nước (KTNN). Tiếp đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Dự thảo luật để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9. Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý..."

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 201