Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2013
Ngày cập nhật 27/02/2013

 Năm 2012 tình hình kinh tế cả nước nói chung và Tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn; trong bối cảnh kinh tế đó, bên cạnh việc triển khai thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 của tỉnh.

 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và HĐND Tỉnh, Đảng bộ Sở Tài Chính đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo, đề ra các giải pháp đồng bộ trong điều hành quản lý Ngân sách góp phần phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quan tâm về công tác bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng được chú trụng, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo. Mặt khác đã quan tâm công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh.


Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm tuy nhiên theo dự báo cũng là năm kinh tế nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ta; gây áp lực lớn về thu chi ngân sách năm 2013 cũng như thu hút vốn đầu tư của tỉnh; tuy nhiên với việc phối hợp hài hòa giữa các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và những giái pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Chính phủ có thể khởi thông nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường tiêu dùng và xuất khẩu, nhiều dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh sẽ được đưa vào vận hành khai thác, năm 2013 cũng là năm Tỉnh ủy đã xác định tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm đô thị”, do đó một số dự án chỉnh trang đô thị sẽ được triển khai năm 2013; đó có thể nói là những nhân tố tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

Theo Sở Tài chính Thừa Thiên Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.798.881
Truy câp hiện tại 416