Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
KẾ HOẠCH Kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016
Ngày cập nhật 11/11/2016

Thực hiện Công văn số: 165-CV/ĐUK, ngày 02/11/2016 và Kế hoạch số 03-HD/ĐUK, ngày 19/11/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; Công văn số: 208-CV/BTCTU, ngày 14/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016.

Đảng ủy Sở Tài chính ban hành kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ quản lý năm 2016 trong toàn Đảng bộ.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo cơ quan, các Tổ chức đoàn thể chính trị, các Chi bộ trực thuộc căn cứu kế hoạch này để chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm trước khi tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhằm bảo đảm đồng bộ với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

3. Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015 lên Đảng ủy Sở (qua Đ/c Tuấn – Trực Đảng ủy). hồ sơ gồm: Báo cáo tổng kết; phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; hồ sơ đề nghị khen thưởng làm thành 02 bộ (đóng thành cuốn), 01 bộ lưu tại cơ sở và 01 bộ nộp lên Đảng ủy, cụ thể:

(1) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

(2) Biên bản họp chi bộ.

(3) Bản tổng hợp điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (Mẫu 04); bản tổng hợp phiếu đánh giá chất lượng đảng viên (Mẫu 06).

Riêng những đảng viên vi phạm tư cách (nếu có) lập danh sách và nêu rõ lý do vi phạm cụ thể, để theo dõi.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.026.984
Truy câp hiện tại 843
Chung nhan Tin Nhiem Mang