Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5
Ngày cập nhật 21/08/2017

Nhằm nâng cao nhận thức chính trị và hành động cho cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động trong đơn vị, sáng ngày 15/7/2017, tại Hội trường Sở Tài chính Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW 5.

Thông qua các nội dung, công chức, người lao động và đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiên cứu để hiểu sâu, nắm vững nội dung, quan điểm trong các văn kiện được thảo luận và định hướng tại Hội nghị TW5. Đồng thời, công chức và người lao động, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lần này sẽ viết thu hoạch cá nhân.

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cán bộ, công chức và đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành Trung ương.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.027.058
Truy câp hiện tại 839
Chung nhan Tin Nhiem Mang