Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
SỞ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT
Ngày cập nhật 08/05/2018

Ngày 08/05/2018, tại hội trường khách sạn Century, Sở Tài chính phối hợp với Cục Công sản- Bộ Tài chính tổ chức tập huấn về luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Giảng viên là đồng chí Chu Thuỷ Chung, trưởng phòng tài sản hành chính sự nghiệp, Cục Công sản, cùng các thành phần tham dự gồm các tổ chức và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, các UBND cấp huyện và phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Nội dung lớp tập huấn:

- Các quy định mới của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã được cấp có thẩm quyền ban hành
- Xử lý các vấn đề chuyển tiếp trong thời gian địa phương ban hành văn bản quy định chi tiết
- Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh và lấ ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
- Trách nhiệm của các Sở, ban ngành, địa phương khi triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Buổi tập huấn đã hoàn thành tốt đẹp vào chiều cùng ngày./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.798.882
Truy câp hiện tại 417