Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Đại hội công đoàn sở tài chính Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2012- 2015
Ngày cập nhật 05/11/2012
Đại hội công đoàn sở tài chính Thừa Thiên Huế lần thứ X

 Đại hội Công đoàn Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2015 được tiến hành trước 12 tháng vào thời điểm toàn thể cán bộ công chức của Sở đang nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm tài chính 2012.

 Gần một nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn viên chức tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền và Công đoàn cơ sở, phong trào cán bộ công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn tiếp tục đạt được những kết quả đáng kể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đang phấn đấu thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.

 

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” Đại hội Công đoàn Sở Tài chính lần thứ X có nhiệm vụ tập trung đánh giá đúng thực trạng của hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ IX (2011-2013) và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ X (2012-2015).

Đại hội đã báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức và kết quả hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ IX( 2011-2013) đồng thời để ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ X (2012-2015).

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn ( Một số ảnh sẽ được đăng tải trên mạng dùng chung của Sở)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.798.919
Truy câp hiện tại 423