Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH >> Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân
          Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 86/QĐ-UB ngày 15/12/2016 về việc ban hành quy định chức...
          Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 86/QĐ-UB ngày 15/12/2016 về việc ban hành quy định chức...
Ngày 13 tháng 12 năm 2019 Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 3535/QĐ-STC Về việc công bố công...
Ngày 12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua dự toán ngân sách nhà nước tỉnh...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.026.919
Truy câp hiện tại 831
Chung nhan Tin Nhiem Mang