Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo sở
1Phan Quý PhươngGiám đốc0935509355 pqphuong.stc@thuathienhue.gov.vn
2Nguyễn Văn KhiếtPhó Giám Đốc02343.828156 nvkhiet.stc@thuathienhue.gov.vn
3Trần Bá MẫnPhó Giám Đốc02343.826496 tbman.stc@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng Sở
4Lê Trung DũngChánh văn phòng02343.824002 ltdung.stc@thuathienhue.gov.vn
5Hoàng Văn TâmPhó chánh Văn phòng02343.824002 hvtam.stc@thuathienhue.gov.vn
6Võ Thị Cẩm NhungPhó chánh Văn phòng02343.824002 vtcnhung.stc@thuathienhue.gov.vn
7Lê Minh BảoChuyên viên0912655986 lmbao.stc@thuathienhue.gov.vn
8Lê Thị Diệu CátChuyên viên02343.824002 ltdcat.stc@thuathienhue.gov.vn
9Ngô Cao Diệu HươngChuyên viên02343.824002 ncdhuong.stc@thuathienhue.gov.vn
10Nguyễn Thị Kim ChungChuyên viên02343.824002 ntkchung.stc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý ngân sách
11Lê Đình NguyênTrưởng phòng02343.822574 ldnguyen.stc@thuathienhue.gov.vn
12Nguyễn Quang BìnhPhó phòng02343.822574 nqbinh.stc@thuathienhue.gov.vn
13Trần Thị HuếPhó phòng02343.822574 tthue.stc@thuathienhue.gov.vn
14Mai Thị Nhân ĐứcChuyên viên02343.822574
15Nguyễn Phước Anh TríChuyên viên02343.822574 npatri.stc@thuathienhue.gov.vn
16Đoàn Minh CườngChuyên viên02343.822574 dmcuong.stc@thuathienhue.gov.vn
17Hồ Ngọc HưngChuyên viên02343.822574 hnhung.stc@thuathienhue.gov.vn
18Hoàng Thị Quỳnh NgaChuyên viên02343.822574 htqnga.stc@thuathienhue.gov.vn
19Trương Thị Kim QuyênChuyên viên02343.822574 ttkquyen.stc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Tài chính đầu tư
20Lê Quý ViênTrưởng phòng02343.848250 lqvien.stc@thuathienhue.gov.vn
21Nguyễn Lê Hà LamPhó phòng02343.848250 nlhlam.stc@thuathienhue.gov.vn
22Nguyễn Hữu HảiPhó phòng0916073209 nhhai.stc@thuathienhue.gov.vn
23Nguyễn Hữu QuangChuyên viên0943215757 nhquang.stc@thuathienhue.gov.vn
24Bùi Ngọc TúChuyên viên02343.848250 bntu.stc@thuathienhue.gov.vn
25Nguyễn Thị Hồng YếnChuyên viên02343.848250 nthyen.stc@thuathienhue.gov.vn
26Nguyễn Thị Thanh TâmChuyên viên02343.848250 ntttam.stc@thuathienhue.gov.vn
27Phan Thị Mai TrangChuyên viên02343.848250 ptmtrang.stc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Giá - Công sản & Doanh nghiệp
28Nguyễn DuyênTrưởng phòng02343.848428 nduyen.stc@thuathienhue.gov.vn
29Hồ Việt QuýPhó phòng02343.848428 hvquy.stc@thuathienhue.gov.vn
30Trương Thị Thu ThủyPhó phòng02343.848428 tttthuy.stc@thuathienhue.gov.vn
31Hồ Thị Thùy TrangChuyên viên02343.848428 htttrang.stc@thuathienhue.gov.vn
32Nguyễn Ngọc ThạnhChuyên viên02343.848428 nnthanh.stc@thuathienhue.gov.vn
33Ngô Phi HùngChuyên viên02343.848428 nphung.stc@thuathienhue.gov.vn
34Nguyễn Thái Nam PhươngChuyên viên02343.848428 ntnphuong.stc@thuathienhue.gov.vn
35Nguyễn UýnhChuyên viên02343.848428 nuynh.stc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tài chính Hành chính - Sự nghiệp
36Nguyễn Hữu TínTrưởng phòng02343.822740 nhtin.stc@thuathienhue.gov.vn
37Ngô Thị Kiều ThưPhó phòng02343.848427 ntkthu.stc@thuathienhue.gov.vn
38Phan Thị Diệu HươngChuyên viên02343.822740 ptdhuong.stc@thuathienhue.gov.vn
39Phan Thị Cẩm NhungChuyên viên02343.822740 ptcnhung.stc@thuathienhue.gov.vn
40Nguyễn Nhật PhươngChuyên viên02343.822740 nnphuong.stc@thuathienhue.gov.vn
41Nguyễn Thị Khánh ChiChuyên viên02343.822740 ntkchi.stc@thuathienhue.gov.vn
42Phan Thị Việt ThuChuyên viên02343.822740 ptvthu.stc@thuathienhue.gov.vn
43Trần Hoài ĐứcChuyên viên02343.822740 thduc.stc@thuathienhue.gov.vn
Thanh tra tài chính
44Nguyễn Quang TốChánh Thanh tra02343.848427 nqto.stc@thuathienhue.gov.vn
45Dương Văn ChươngPhó Chánh thanh tra02343.848427 dvchuong.stc@thuathienhue.gov.vn
46Võ Thị Diệu ThuChuyên viên02343.848427 vtdthu.stc@thuathienhue.gov.vn
47Trần Thị Hồng NhungChuyên viên02343.848427 tthnhung.stc@thuathienhue.gov.vn
48Trần Ngọc HàChuyên viên02343.848427 tnha.stc@thuathienhue.gov.vn
49Nguyễn Thị Hoàn MỹChuyên viên02343.848427 nthmy.stc@thuathienhue.gov.vn
50Trần Thị Cẩm LệChuyên viên02343.848427 ttcle.stc@thuathienhue.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
51IOCChuyên viên