Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
UBND tỉnh họp thông qua các dự thảo đề án và báo cáo trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh.
Ngày cập nhật 15/11/2018

Sáng 9/11, UBND tỉnh tổ chức buổi họp để thông qua một số đề án và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, UBND tỉnh đã tập trung thảo luận 03 dự thảo đề án, gồm: Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn. Điều chỉnh về quy hoạch mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế năm 2019-2020. Đề án tách Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các thành viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương cũng tập trung đánh giá, đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về 03 Dự thảo báo cáo, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. Báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư năm 2018, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2019; tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia năm 2018 và kế hoạch 2019; điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Về điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến thời điểm hiện nay, các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý có nhiều thay đổi so với kế hoạch đã giao. Qua rà soát, có một số dự án chưa thật sự cấp thiết cần được đầu tư, một số dự án cần được giãn tiến độ để tập trung vốn cho các dự án có nhu cầu cấp thiết, cần phải triển khai sớm và một số dự án quan trọng cấp bách phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

 

Toàn cảnh buổi họp

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị, các cơ quan chủ trì tham mưu các dự thảo đề án, báo cáo tiến hành nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương để hoàn chỉnh các dự thảo để UBND tỉnh xem xét gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm định theo quy định. Các sở, ngành và địa phương cũng rà soát các nhiệm vụ, lĩnh vực, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung vào các dự thảo báo cáo và cân đối các nguồn lực cho triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các sở,ngành, địa phương cần tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu phát triển của tỉnh.

 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.191
Truy câp hiện tại 187