Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018
Ngày cập nhật 06/12/2018
Ảnh minh họa

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu... là một trong những chính sách có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018.

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

1

Nghị quyết 587/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và Thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

587/NQ-UBTVQH14

BH: 16/10/2018

HL: 01/12/2018

2

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

05/2018/NQ-HĐTP

BH: 05/11/2018

HL: 01/12/2018

 

NGHỊ ĐỊNH

   

1

Nghị định 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

138/2018/NĐ-CP

BH: 08/10/2018

HL: 01/12/2018

2

Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

143/2018/NĐ-CP

BH: 15/10/2018

HL: 01/12/2018

3

Nghị định 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

145/2018/NĐ-CP

BH: 16/10/2018

HL: 01/12/2018

4

Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

146/2018/NĐ-CP

BH: 17/10/2018

HL: 01/12/2018

5

Nghị định 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

148/2018/NĐ-CP

BH: 24/10/2018

HL: 15/12/2018

6

Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

150/2018/NĐ-CP

BH: 07/11/2018

HL: 24/12/2018

7

Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

152/2018/NĐ-CP

BH: 07/11/2018

HL: 24/12/2018

8

Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

153/2018/NĐ-CP

 

BH: 07/11/2018

HL: 24/12/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

   

1

Quyết định 2183/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2183/QĐ-BTC

BH: 19/11/2018

HL: 01/12/2018

2

Quyết định 42/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

42/2018/QĐ-TTg

BH: 25/10/2018

HL: 10/12/2018

3

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

43/2018/QĐ-TTg

BH: 01/11/2018

HL: 20/12/2018

4

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

45/2018/QĐ-TTg

BH: 09/11/2018