Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn tổng kết công tác chuyên môn, phong trào thi đua, đánh giá phân loại công chức, bình bầu thi đua - khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Ngày cập nhật 25/11/2019

Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quá trình bình chọn danh hiệu thi đua và xét khen thưởng. Sở Tài chính hướng dẫn nội dung tổng kết công tác chuyên môn, phong trào thi đua, đánh giá phân loại công chức, bình bầu thi đua - khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 (các biểu mẫu đính kèm bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.206
Truy câp hiện tại 188