Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thông báo về việc triệu tập Cán bộ, công chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2020
Ngày cập nhật 29/07/2020

   Thực hiện Kế hoạch số 1032/KH-STC ngày 14/7/2020 của Sở tài chính về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy& CNCH năm 2020, Lãnh đạo Sở thống nhất kế hoạch, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy&Chữa cháy, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức của Sở Tài chính,

 

Cụ thể:

           1. Thời gian huấn luyện: 01 ngày; Khai mạc vào lúc 7h45 ngày 01/8/2020 ( sáng thứ Bảy).

           2. Địa điểm: Hội trường Tầng III

           3. Thành phần: Cán bộ, công chức theo Danh sách triệu tập ( Có Danh sách kèm theo ).

Đây là khoá huấn luyện nghiệp vụ bắt buộc, do đó yêu cầu: Cán bộ công chức được triệu tập huấn luyện có mặt, tham gia 100%.

Trưởng phòng các phòng, đơn vị bố trí, sắp xếp công việc, quán triệt cho CBCC của đơn vị mình tham dự đầy đủ 100% và nghiêm túc thực hiện đúng nội dung và thời gian qui định/.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.675.203
Truy câp hiện tại 327