Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
Ngày cập nhật 16/04/2021
Để đảm bảo cho việc báo cáo Bộ Tài chính được kịp thời, đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị các Quỹ tài chính ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện cho ý kiến về dự thảo Thông tư nói trên.
Góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 22/3/2021 (Quá thời hạn trên mà các đơn vị không có ý kiến được xem như là đồng ý với dự thảo Thông tư)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.193
Truy câp hiện tại 189