Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
V/v bảo trì kỹ thuật hệ thống TABMIS (
Ngày cập nhật 05/11/2021

   Theo kế hoạch, KBNN sẽ thực hiện bảo trì kỹ thuật hệ thống TABMIS từ 23h15 ngày 05/11/2021 (thứ Sáu) đến 07h sáng ngày 08/11/2021 (thứ Hai), quá trình thực hiện cần phải tạm dừng truy cập của người dùng vào hệ thống TABMIS. Vì vậy, đề nghị các đơn vị hoàn thành các giao dịch để tạm dừng sử dụng hệ thống trong khoảng thời gian trên. Trường hợp công tác bảo trì hoàn thành sớm hơn kế hoạch, Đội hỗ trợ sẽ thông báo kịp thời để các đơn vị biết để sử dụng hệ thống.

 

          Trân trọng thông báo./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.045.737
Truy câp hiện tại 1.214
Chung nhan Tin Nhiem Mang