Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn Tổng kết công tác chuyên môn, phong trào thi đua, đánh giá xếp loại công chức, người lao động; bình bầu thi đua-khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Ngày cập nhật 05/11/2021

(Dowload tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.045.737
Truy câp hiện tại 1.219
Chung nhan Tin Nhiem Mang