Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính
Ngày cập nhật 10/10/2022

Ngày 04/10/2022 Sở Tài chính ban hành thông báo số 3430/TB-STC về việc Phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính.

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được biết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.302.063
Truy câp hiện tại 16
Chung nhan Tin Nhiem Mang