Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá
Ngày cập nhật 28/05/2024
Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh về việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đang cho thuê: Công trình Nhà máy nước Dã Viên và điều chuyển tài sản công cho UBND thành phố Huế quản lý. Nhằm phục vụ cho công tác thẩm định giá cho thuê tài sản; Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản cho thuê với các nội dung như sau:
- Thông tin đơn vị thuê tư vấn: Sở Tài chính Thừa Thiên Huế;
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Huyên, thành phố Huế;
- Mã số thuế: 3300351565;
- Tài sản cần định giá cho thuê là tài sản hạ tầng nước sạch: Nhà máy nước Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có nguyên giá (tại thời điểm 31/12/2016) là 18.965.257.305 đồng (có danh mục kèm theo);
- Thời gian cung cấp dịch vụ: từ ngày 28/5/2024 đến ngày 20/6/2024.
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có nhu cầu gửi văn bản tham gia về Sở Tài chính trước ngày 05/6/2024 (kèm theo hồ sơ năng lực)./.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.320.867
Truy câp hiện tại 13
Chung nhan Tin Nhiem Mang