Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2015 VÀ ĐẦU NĂM 2016.
Ngày cập nhật 24/12/2015

Trên cơ sở Chương trình công tác , kính đề nghị các đồng chí Trưởng phòng thông báo đến CBCC có liên quan biết để thực hiện theo đúng kế hoạch chương trình (nếu có sự thay đổi Văn phòng sẽ thông báo sau)./.  

    Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 12 năm 2015

      TL/ GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

    Trương Phước Tuấn

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.675.203
Truy câp hiện tại 317