Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính
Ngày cập nhật 29/06/2018

          Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư số 45/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2018 và được áp dụng từ năm tài chính 2018.

          Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh, Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện và hướng dẫn các đơn vị tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

    Sở Tài chính thông báo cho các đơn vị được biết để tổ chức thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Góp ý đã đăng
Người gửi: Phạm Ngọc Tuyên; Email: tuyenthcsst@gmail.com; Ngày gửi: 28/01/2019 10:07
mẫu tài sản công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 169