Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thừa Thiên Huế: Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,0%
Ngày cập nhật 15/08/2018

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,36% cuối năm 2015 xuống còn 5,98% vào cuối năm 2017.

Hiệu quả từ chương trình giảm nghèo bền vững

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2017, toàn tỉnh hiện có 17.662 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,98%; 15.429 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,22%. Trong đó, địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là huyện A Lưới với tỷ lệ 24,99%, huyện Nam Đông 10,16%, huyện Quảng Điền 9,21%.

Có được kết quả nêu trên là thành quả của việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong những năm qua; đồng thời các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được Trung ương và tỉnh ban hành kịp thời, giải quyết được các khó khăn, bức xúc của người dân.

Cụ thể, thông qua Chương trình 30a được thực hiện tại 27 xã đặc biệt vùng bãi ngang ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017. Từ năm 2016 – 2018 các địa phương đã đầu tư mới 79 công trình, trong đó: 61 công trình giao thông nông thôn, 4 công trình kênh mương thủy lợi, 9 công trình trường học, 2 công trình nhà văn hóa thôn, xã và 03 công trình hạ tầng trang trại, cánh đồng mẫu lớn.

Song song với công tác hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa kinh tế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển cũng được các đơn vị triển khai hiệu quả. Điển hình như huyện Phong Điền đã hỗ trợ cho 265 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo thực hiện 06 loại mô hình gồm: nuôi lợn thịt (120 hộ, 300 con); nuôi gà Ai Cập lấy trứng (15 hộ, 4.000 con); trồng rau sạch theo hướng hữu cơ (45 hộ, 5,5 ha); nuôi bò nhốt chuồng, trồng cỏ (50 hộ, 50 con); nuôi cá chình trong bể xi măng (20 hộ, 10 bể); nuôi cá rô đầu vuông (15 hộ, 30.000 con). Huyện Quảng Điền hỗ trợ cho 491 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo thực hiện 11 loại mô hình gồm: mô hình nuôi bò nhốt chuồng, trồng cỏ (75 hộ, 95 con); mô hình nuôi lợn nái F1 (183 hộ, 201 con); mô trình trồng nấm (3 hộ, 2.250 bịch); mô hình trồng cây ăn quả các loại (130 hộ, 7,3 ha); hỗ trợ ngư lưới cụ (8 hộ, 72 tấm lưới); mô hình nuôi lươn (15 hộ, 13.500 con); mô hình trồng mướp đắng trái vụ (20 hộ, 1 ha)…

 

Mô hình trồng rau trong nhà lưới ở xã Điền Lộc góp phần cung cấp nguồn rau sạch cho thị trường, cải thiện sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tốt Chương trình 135 tại 15 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết số 80/NQ-Cp và các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh như chính sách hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt tập trung; chính sách hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT cho hộ cận nghèo… cũng góp phần mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo. Điển hình như việc thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2017 về phân công giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% giai đoạn 2016 – 2020, sau một năm triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp đã có 19/19 xã nhận hỗ trợ với số kinh phí vận động giúp đỡ ước khoảng 5,6 tỷ đồng. Nhờ đó, đến cuối năm 2017, đã có 04 xã có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 25% là xã Hồng Thượng, xã A Ngo, xã Hương Lâm, xã Hồng Hạ huyện A Lưới.

Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,0%

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,0% và giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Sở sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chính sách giảm nghèo chung, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo tiếp cận thuận tiện các dịch vụ xã hội, như tín dụng ưu đãi; dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về nhà ở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin và các chính sách an sinh xã hội khác… Đồng thời lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là huy động, sử dụng và lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là con đường ngắn nhất để thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết thêm.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.675.203
Truy câp hiện tại 330