Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.
Ngày cập nhật 21/08/2018

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 2191/TB-SKHĐT Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.

Có file chi tiết đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.675.203
Truy câp hiện tại 319