Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025
Ngày cập nhật 21/08/2018

        Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”.

       Phạm vi của Đề án phân rõ 2 giai đoạn:

       - Giai đoạn 2018 - 2020: Tập trung triển khai Đề án trên địa bàn thành phố Huế. Xem xét triển khai trên diện rộng đối với một số lĩnh vực đủ điều kiện.

       - Định hướng giai đoạn 2020 - 2025: Triển khai toàn diện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Nội dung của Đề án đề ra, ưu tiên triển khai 15 nhiệm vụ cụ thể như sau:

       - Nhiệm vụ 1: Xây dựng Kiến trúc ICT cho đô thị thông minh.

       - Nhiệm vụ 2: Xây dựng hạ tầng nền tảng phát triển đô thị thông minh.

       - Nhiệm vụ 3: Phát triển hạ tầng xã hội phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

       - Nhiệm vụ 4: Thực hiện việc chuyển đổi số; liên kết, liên thông các hệ thống thông tin.

       - Nhiệm vụ 5: Xây dựng mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

       - Nhiệm vụ 6: Xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh.

       - Nhiệm vụ 7: Xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh.

       - Nhiệm vụ 8: Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

       - Nhiệm vụ 9: Phát triển các dịch vụ giao thông thông minh.

       - Nhiệm vụ 10: Phát triển các dịch vụ môi trường thông minh.

       - Nhiệm vụ 11: Phát triển kinh tế số.

       - Nhiệm vụ 12: Xây dựng và triển khai thẻ điện tử công chức và thí điểm thẻ điện tử cá nhân, doanh nghiệp.

       - Nhiệm vụ 13: Xây dựng phương án thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt động phát triển đô thị thông minh.

       - Nhiệm vụ 14: Phổ biến, hướng dẫn mọi người dân có thể tiếp cận được các dịch vụ đô thị thông minh.

       - Nhiệm vụ 15: Đánh giá tổng kết mô hình thí điểm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh đến năm 2025./.

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.402
Truy câp hiện tại 201