Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Tra cứu mã số đơn vị cấp trên phục vụ kê khai các biểu mẫu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Ngày cập nhật 12/11/2018

Nhằm hỗ trợ đơn vị kê khai đầy đủ các thông tin tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và đăng ký mã số đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính cung cấp mã số đơn vị cấp trên (mã số cơ quan chủ quản) giúp cho đơn vị thuận tiện trong quá trình kê khai.

STT

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

MÃ SỐ

1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

3004786

2

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG

3004795

3

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI

3004794

4

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC

3004788

5

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

3017030

6

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

3004792

7

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

3004793

8

ỦY BAN NHÂN  DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

3004787

9

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG

3004790

10

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN

3004789

11

Phòng Giáo dục huyện Phú vang

1070413

12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

1125368

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế

1077420

14

Phòng Giáo dục huyện Phong Điền

1061776

15

Phòng giáo dục huyện Nam đông

1075012

16

Phòng giáo dục thị xã Hương trà

1042270

17

Phòng giáo dục huyện A lưới

1075260

18

Phòng Giáo dục huyện Phú lộc

1035745

19

Phòng Giáo dục huyện Quảng điền

1041406

20

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

1045932

21

Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế

1050670

22

Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế

1039691

23

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

1015518

24

Sở Y tế Thừa Thiên Huế

1075257

25

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

1100762

26

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

1098037

27

Sở Du lịch

1123968

28

Sở Văn hoá và Thể thao

1066063

29

Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

1046316

30

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

1039675

31

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế

1039679

32

Sở Tài chính Thừa Thiên Huế

1007201

33

Sở  Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

1019630

34

Sở Tài nguyên và Môi trường

1011704

35

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

1031591

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 191