Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 19/11/2018

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 12/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất hượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

Đảng ủy Sở Tài chính đã có hướng dẫn số 47-HD/ĐU về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế. (Hướng dẫn các các biểu mẫu đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 149