Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Tổng kết công tác chuyên môn, phong trào thi đua, đánh giá phân loại công chức, bình bầu thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Ngày cập nhật 22/11/2018

(Nội dung đính đăng tải tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 176