Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Năm 2019 là "Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị"
Ngày cập nhật 06/12/2018

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (mở rộng) đã tập trung phân tích, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm (2016 - 2018) theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XV; đồng thời thảo luận thống nhất chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,15%

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,15%, cao hơn mức bình chung cả nước (6,7%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20,5 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,92%. Các lĩnh vực kinh tế có chuyển biến tích cực; trong đó, Du lịch, dịch vụ tăng 7,11%, tổng lượt khách đến Huế ước đạt 4,1 triệu lượt; Công nghiệp-xây dựng tăng 8,7%, một số dự án đầu tư có quy mô lớn đã đi vào hoạt động như dự án điện năng lượng mặt trời, dệt may, vật liệu xây dựng, chế biến thủy hải sản; Nông-Lâm-Nghiệp tăng 3,2%, sản lượng lúa cả năm đạt trên 33,5 vạn tấn; khai thác thủy hải sản tăng khá với trên 37 nghìn tấn; nguồn lực xây dựng nông thôn mới được tập trung, cuối năm thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, cuộc vận động xây dựng Thừa Thiên Huế "Sáng - Xanh - Sạch - Không rác thải" bước đầu triển khai có hiệu quả; công tác an sinh xã hội được quan tâm, lồng ghép thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,...Công tác cải cách hành chính, tiếp tục được đẩy mạnh; việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (khóa XII) đạt kết quả bước đầu.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các ngành, lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 7,3%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng vốn đầu tư 3 năm đạt gần 65,6 nghìn tỷ đồng. Du lịch, dịch vụ được tập trung đầu tư dựa trên khai thác các lợi thế về văn hóa, giáo dục và y tế, tổng lượt khách đến Huế đạt bình quân hàng năm trên 3,8 triệu lượt người, trong đó khách lưu trú chiếm trên 50%. Công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; nông nghiệp phát triển toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Quản lý tài nguyên môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả tốt.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mức bình quân chung của cả nước...Trung tâm văn hoá - du lịch từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam, văn hoá Huế. Lĩnh vực khoa học công nghệ được quan tâm đầu tư, thành lập nhiều thiết chế mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, chính trị ổn định; vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Theo đánh giá của Ban thường vụ Tỉnh ủy, với kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thì có 5 chỉ tiêu đã cơ bản đạt, 6 chỉ tiêu có khả năng đạt và 6 chỉ tiêu khó đạt cần tập trung chỉ đạo quyết liệt (Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP; GRDP bình quân đầu người; tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; bình quân kết nạp đảng viên hằng năm; tỷ lệ tổ dân phố, thôn, bản có tổ chức Đảng, đảng viên).

Qua thảo luận, các đại biểu đã thống nhất là cần phải rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, công trình, dự án trọng điểm và ba nhóm giải pháp đột phá chiến lược của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, đôn đốc triển khai. Đồng thời, cần phải tăng cường thực hành tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không thật sự cấp bách, giảm tối đa việc tổ chức và chi phí cho lễ hội, hội nghị, tham quan bằng ngân sách nhà nước để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế phát triển.

Năm 2019, chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu

Ban chấp hành Đảng bộ đã thống nhất mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 là: Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, dựa vào đầu tư; phát triển du lịch - dịch vụ; công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chủ đề năm 2019 là: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”

Các chỉ  tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2019 là: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,5 - 8%; tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GRDP) 1.915 USD; thu ngân sách nhà nước 7.210 tỷ đồng; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 64% và tạo việc làm mới 16.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7% (còn 4,22%); phấn đấu năm 2019, có 12 - 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới...Tập trung thực hiện quyết liệt 4 chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ; Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để tạo đột phá trong năm 2019, đó là: Hình thành các sản phẩm du lịch mới và nâng cao chất lượng các lễ hội, du thuyền trên sông Hương; chiếu sáng 2 bờ sông Hương; tổ chức các lễ hội 4 mùa (lễ hội Diều, lễ hội Áo dài, lễ hội múa lân...); xúc tiến triển khai chợ Du lịch Huế; triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ và phát triển du lịch hiệu quả.

Đặc biệt là triển khai sớm các dự án trọng điểm: Dự án khu dân cư phục vụ giải tỏa khu vực I Kinh thành Huế; dự án Laguna Lăng Cô (giai đoạn 2); mở rộng ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Bài; các dự án phức hợp du lịch, dịch vụ ở Lăng Cô. Hoàn thành và triển khai một số đề án quan trọng, gồm: Đề án đô thị thông minh; Đề án di dời các hộ dân khu vực I kinh thành Huế; Dự án Chương trình phát triển các Đô thị loại II (các đô thị Xanh - Green City).

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị, sau Hội nghị này các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với phân công trách nhiệm cụ thể và thời gian hoàn thành để tổ chức quyết liệt, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong tổ chức thực hiện thông báo số 26/TB-CVCP về Kết luận của Thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc với Tỉnh, trước mắt tập trung nguồn lực thực hiện quyết liệt chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích kinh thành Huế. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp để triển khai thực hiện nghiêm túc "Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị"; đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết trung ương 6 (khóa XII), nhất là các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy và người đứng đầu phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể để tạo sức bật mới nhằm đẩy mạnh và tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.   

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.836.200
Truy câp hiện tại 60