Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND bầu.
Ngày cập nhật 20/12/2018

Sáng ngày 7/12, trong chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội với ba mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, qua thảo luận, đa số đại biểu đánh giá, công tác chuẩn bị lấy phiếu diễn ra chu đáo, đúng quy định; kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để các đại biểu xem xét lại trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ gần ba năm qua, từ đó có hướng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ được giao trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Theo kết quả công bố, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất với 52/52 phiếu (đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt). Người có số phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Lê Sỹ Minh với 21/52  phiếu "tín nhiệm cao", 19/52 phiếu  "tín nhiệm" và 12/52 phiếu "tín nhiệm thấp". 

Kết quả cụ thể như sau (xếp theo thứ tự phiếu "tín nhiệm cao" từ cao xuống thấp)

 

TT Tên và chức vụ Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1 Ông Lê Trường Lưu , Chủ tịch HĐND tỉnh 52 0 0
2 Ông Phan Thiên Định, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 48 4 0
3 Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 47 5 0
4 Ông Nguyễn Thái Sơn,Trưởng ban Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 43 8 1
5 Ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 43 7 2
6 Ông Nguyễn Quang Tuấn,Trưởng ban Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 42 9 1
7 Ông Hồ Văn Hải,Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 41 10 1
8 ÔngHà Văn Tuấn,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Lao động, Thương binh vàXãhội. 40 11 1
9 Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 38 12 2
10 Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 37 13 2
11 Ông Nguyễn Hồng Sơn,Ủy viên UBND tỉnh,Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 37 13 2
12 Ông Trần Công Phú,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Ngoại vụ 37 12 3
13 Ông Hồ Bê, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh 37 14 1
14 Ông Phan Tiến Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 36 14 2
15 Ông Huỳnh Ngọc Sơn,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Tài chính 36 14 2
16 Ông Nguyễn Nam Hùng,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Y tế 33 19 0
17 Ông Hoàng Ngọc Khanh,Ủy viên UBND tỉnh,Chánh Văn phòng UBND tỉnh 33 18 1
18 Ông Đào Chuẩn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp 33 17 2
19 ÔngHoàng Hải Minh,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Xây dựng 33 17 2
20 ÔngPhan Văn Thông,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 32 18 2
21 Ông Hồ Sỹ Nguyên,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 19 5
22 Nguyễn Thị Ái Vân,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 27 20 5
23 Ông Nguyễn Thanh,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Công thương 26 19 6
24 Ông Hồ Xuân Trăng,Ủy viên UBND tỉnh,Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh 23 26 3
25 Ông Lê Hữu Minh,Ủy viên UBND tỉnh,Quyền Giám đốc Sở Du lịch. 22 26 4
26 Ông Lê Sỹ Minh,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 21 19 12
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.836.200
Truy câp hiện tại 74