Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tài chính, ngân sách năm 2019
Ngày cập nhật 21/01/2019

Chiều ngày 9/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2018; triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2019. Ủy viên bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; Lãnh đạo và các phòng chuyên môn sở Tài chính và các huyện thị xã, thành phố Huế; đại diện Cục thuế, Hải quan, Ngân hàng Nhà nước...

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả công tác điều hành chính sách tài khóa; công tác xây dựng thể chế; công tác quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát và công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách…năm 2018. Theo đó, năm 2018, lĩnh vực tài chính - ngân sách đạt được kết quả rất tích cực và toàn diện. Hiệu quả từ việc cơ cấu lại Ngân sách nhà nước và nợ công theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội đã góp phần ổn định vĩ mô, tăng cường an ninh an toàn tài chính quốc gia. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (trong khi đó, mục tiêu là 25-26%); Chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi ngân sách nhà nước (mục tiêu đặt ra là dưới 64%). Về bội chi ngân sách nhà nước, nhờ sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi, nên ước cả năm dưới 3,6%GDP…Việc quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán; thực hiện điều chỉnh tăng 7% tiền lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách theo Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, trong năm 2018, ngành Tài chính cũng đã đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, góp phần thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản, nợ công, đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), phát triển các thị trường tài chính, dịch vụ tài chính theo các nguyên tắc thị trường, phù hợp với các cam kết và hội nhập quốc tế. Bộ Tài chính cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ; đồng thời cũng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý điều hành giá cả, sử dụng hợp lý các công cụ về thuế, quỹ bình ổn giá, lộ trình, mức độ điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ Nhà nước còn quản lý nhằm đảm bảo yêu cầu kiềm chế lạm phát…

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 7,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán giao, dự ước có 10/16 khoản thu đạt và vượt dự toán giao...Tổng chi ngân sách trên 9,4 nghìn tỷ đồng, đạt 95% dự toán giao. Công tác điều hành thu, chi nguồn ngân sách đảm bảo tuân thủ nguyên tắc về phân cấp, thẩm quyền và quyết toán theo đúng quy định của pháp luật; Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên đã hạn chế tình trạng thất thu nguồn ngân sách, góp phần trong sử dụng các nguồn thu để đầu tư cho phát triển trên địa bàn tỉnh...

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Tài chính đưa ra, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả  Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã giao...

 
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.804.092
Truy câp hiện tại 291