Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP
Ngày cập nhật 21/10/2019

    

Thực hiện Công văn số 7595/UBND-TC ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 69/2008/NĐ-CP.

        

Để Sở Tài chính có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 11862/BTC-NSNN ngày 04/10/2019 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các Sở liên quan tham gia góp ý dự thảo bằng văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 25/10/2019, file mềm gửi vào địa chỉ email stc@thuathienhue.gov.vn.

          Nếu quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính chưa nhận được văn bản của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các Sở: Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động TBXH, Sở Y tế, Sở VHTT, Sở Tài nguyên và môi trường thì xem như các cơ quan và địa phương thống nhất nội dung dự thảo.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 141