Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/11/2019
     Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp lại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, các nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh.
     Đảng ủy Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: (Công văn Hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.760.131
Truy câp hiện tại 203