Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
HĐND tỉnh thông qua 15 Nghị quyết quan trọng trong ngày họp đầu tiên kỳ họp thứ 9
Ngày cập nhật 10/12/2019
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại ngày họp thứ nhất, kỳ họp thứ 9
Trong chương trình làm việc ngày đầu tiên của kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã bàn và thông qua 15 Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết, gồm: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; kết quả giám sát tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2018; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8; Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020.

HĐND tỉnh cũng thảo luận cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc (huyện Phong Điền); phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 5, 6, 7,8 thuộc dự án di dời dân cư kinh thành Huế. Thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 và các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình "Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới  trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình của kỳ họp, ngày mai (10/12/2019), HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận để thông qua 6 Nghị quyết và phiên chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(Theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.810.950
Truy câp hiện tại 186