Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” giai đoạn 2017-2020
Ngày cập nhật 30/11/2017

Ngày 11/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, xây dựng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng, các điểm bán hàng Việt nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững, qua đó nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống người dân.

Mục tiêu đề ra là phấn đấu đến năm 2020, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh chiếm trên 80% tại các kênh phân phối và 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn có điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”...

Các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa trong tỉnh; Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam, hàng đặc sản địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại...

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh giao các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra trong Kế hoạch của tỉnh.

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.836.200
Truy câp hiện tại 78