Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Tổng kết Nghị quyết TW (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước
Ngày cập nhật 07/12/2017
Sáng 6/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Các đồng chí: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chủ trì hội nghị.

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020...công tác cán bộ của Tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Nội dung, phương pháp và cách làm có nhiều đổi mới và tiến bộ trong từng khâu, từng việc. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra; đánh giá bổ nhiệm cán bộ ngày càng dân chủ hơn, đảm bảo đúng quy trình, quy chế bổ nhiệm.

Công tác phân cấp, quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ, tuân thủ theo quy trình. Việc quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ được thực hiện đúng theo các quy định, quy chế. Việc tuyển dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo Nghị định của Chính phủ và theo quy định của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xem xét, lựa chọn cán bộ bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn đúng trong diện quy hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy các cấp quan tâm, tăng cường trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Quy trình, phương pháp kiểm tra chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến đồng bộ. Qua đó, đã giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp.

Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét điều động, bổ nhiệm, hiệp y công tác cán bộ với 345 lượt cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; giới thiệu cán bộ ứng cử 185 đồng chí; bổ sung Ban chấp hành và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp 139 đồng chí; điều động, tiếp nhận giữa 2 khối Đảng, đoàn thể và chính quyền Nhà nước 141 lượt cán bộ. Trên cơ sở nhu cầu thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện, tiêu chuẩn về cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành tiếp nhận 141 lượt cán bộ, công chức về công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể. 

Trong 9 năm (2008 - 2017), toàn tỉnh đã có 1.385 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 6.468 cán bộ Trung cấp chính trị; 120 cán bộ đào tạo sau đại học; 515 cán bộ được bồi dưỡng cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở theo Đề án của UBND tỉnh; 12.035 cán bộ bồi dưỡng Kiến thức QLNN và chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 (đối tượng 1, 2: 498 cán bộ, đối tượng 3: 3.323 cán bộ, đối tượng 4: 9.882 cán bộ và đối tượng 5: 10.174 cán bộ).…

Toàn cảnh hội nghị 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ và thống nhất 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ; nhất là phải dựa vào nhân dân để phát hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết TW3 và các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng cán bộ và hệ thống chính trị; thời gian tới cần quan tâm bàn các giải pháp khắc phục các việc chưa làm được và những việc còn tồn tại, hạn chế để làm tốt hơn nữa công tác đánh giá, sử dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ gắn với xây dựng tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.836.200
Truy câp hiện tại 87